Privacyverklaring

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Stichting Beurs voor een kind

Bij Stichting Beurs voor een Kind hechten we waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we u duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Stichting Beurs voor een Kind houdt zich te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die minimaal nodig zijn.
Passende maatregelen treffen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Geen persoonsgegevens delen met andere partijen.
Welke rechten u heeft over uw data:
Als u zich heeft aangemeld als vrijwilliger of een nummer heeft aangevraagd voor het verkopen van artikelen tijdens één van onze beurzen, dan heeft u het recht om een exportbestand op te vragen van de gegevens die we van u hebben verzameld. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Het is echter belangrijk om te vermelden dat bepaalde gegevens mogelijk verplicht bewaard moeten worden om te voldoen aan administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Hoe wij uw data beveiligen:
Uw privacy is onze prioriteit. We nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.

De verbinding naar onze website is versleuteld met behulp van geavanceerde beveiligingstechnologieën. Dit betekent dat alle communicatie tussen uw browser en onze website wordt beschermd en niet kan worden onderschept of gelezen door derden.

Daarnaast zorgen we ervoor dat alle ingevoerde informatie vertrouwelijk blijft. We hanteren interne richtlijnen en procedures om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een veilige manier worden opgeslagen en verwerkt.

Kortom, we doen er alles aan om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal. U kunt met een gerust hart gebruikmaken van onze website, wetende dat uw privacy bij ons in goede handen is.